°C

Gorzów760

Poszerza informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście. Zawiera relacje i komentarze z miejskich imprez. Piątek g.17.05 – 17.15.