°C

Dane pasażerów jawne dla służb

fot. Pixabay

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk. Rząd na porannym posiedzeniu przyjął projekt przepisów w tym zakresie - poinformowało MSWiA. Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie aktom terrorystycznym.

Nowe przepisy zobowiązują wszystkich przewoźników lotniczych do gromadzenia i przekazywania specjalnie utworzonej jednostce danych pasażerów, którzy korzystają z ich usług.
Nowe prawo ma dotyczyć wszystkich międzynarodowych lotów pasażerskich realizowanych przez przewoźników lotniczych do albo z terytorium Polski. Mają to być zarówno loty wewnątrzunijne, pozaunijne, loty regularne oraz nieregularne, w tym loty wykonywane w ramach czarteru lotniczego lub świadczenia usług transportowych w ramach taksówek powietrznych.

Danymi wymaganymi na podstawie ustawy od przewoźników lotniczych będą te dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem przewozu lotniczego.

O wgląd od danych będą miały prawo ubiegać się: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Prokurator Krajowy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

Jeżeli w wyniku przetwarzania danych zostaną uzyskane informacje uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa bądź zostanie wykryte przestępstwo, inne niż określone w ustawie, to właściwe organy będą mogą wykorzystać te informacje dla potrzeb wykrywania i ścigania takich przestępstw.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.