Jacek Wójcicki

Z prezydentem Gorzowa rozmawiał M. Sasim