°C

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji

Fot. Wikipedia
 

Od odegrania hymnu państwowego rozpoczęło się we wtorek po godz. 12 inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji. Otworzył je marszałek senior Antoni Macierewicz (PiS) powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów.

Do Sejmu przybyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Zaproszeni zostali również przedstawiciele organów państwowych takich jak RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów, a także korpus dyplomatyczny. Wśród obecnych są m.in. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, prezes TK Julia Przyłębska, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Obecny w Sejmie jest również m.in. b. prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Na początku posiedzenia prezydent wygłosi orędzie. Następnie marszałek senior przeprowadzi ślubowanie posłów. Nazwiska posłów będą wyczytywane przez marszałka seniora. Po odczytaniu roty ślubowania każdy z kolejno wywołanych posłów wstaje i wypowiada słowo „ślubuję”. Poseł może dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Samo ślubowanie potrwa około godziny.

Po ślubowaniu głos zabierze premier Mateusz Morawiecki, który – zgodnie z konstytucją – poda rząd do dymisji.

Po wystąpieniu szefa rządu marszałek senior przeprowadzi wybór marszałka Sejmu. Kandydatem największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości na marszałka jest dotychczasowa marszałek Elżbieta Witek.

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad.

Sejm w drodze uchwały ustala także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków.

Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu. Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie.

Podczas pierwszego posiedzenia posłowie zajmują miejsca na sali obrad według rozdziału ustalonego przez marszałka seniora. Zgodnie z propozycją Kancelarii Sejmu na prawo od marszałka Sejmu zasiąść ma klub Prawa i Sprawiedliwości (235 posłów), obok, bliżej mównicy siedzieliby politycy PSL (30 posłów), a w rzędach za ludowcami – posłowie Konfederacji (11 posłów); dalej w lewej części mają zasiąść posłowie Koalicji Obywatelskiej (134 posłów) i Lewicy (49 posłów).

REKLAMA

Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj przez Facebooka

Polub naszą stronę na Facebooku