°C

Wkrótce elektroniczna ewidencja oraz inne zmiany w branży odpadów [WIDEO]

Fot. Unsplash/Paweł Czerwiński

Dokąd trafiają nasze odpady i ile ich jest? Codzienność pokazuje, że deklaracje dotyczące ich zbiórki oraz recyklingu różnią się często od praktyki. Zbieraniem odpadów zajmuje się w Polsce niemal 8 tysięcy podmiotów. 6,5 tysiąca posiada zezwolenie na ich przetwarzanie. Zgodnie z nowymi założeniami, firmy muszą dostosować swoje pozwolenia do wymogów tzw. pakietu odpadowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym.

W zrównoważonej gospodarce odpadami, która jest jednym z priorytetów dla NFOŚiGW, liczy się zarówno segregacja u źródła, jak również recykling i odzysk. Wszystkie te elementy będzie można już niedługo łatwo i szybko kontrolować. Dzięki zmianom, jakie planowane są od stycznia przyszłego roku.

„Ewidencja odpadowa, która ma obowiązywać od początku 2020 roku, jest istotnym elementem działalności inwentaryzacyjnej, sprawozdawczej i kontrolnej zrównoważonej gospodarki odpadami. Wspieramy inicjatywę, z którą wyszło Ministerstwo Środowiska”

– powiedział wiceprezes Bąk.

W najbliższym czasie branżę gospodarki odpadami czeka wiele wyzwań. W Sejmie trwają prace nad ustawami nowelizującymi akty dotyczące postępowania z odpadami oraz wymogi dostosowania instalacji przetwarzania odpadów do nowych systemów BAT (standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej – red.).

Do 5 września 2019 roku wyżej wymienione podmioty miały czas na złożenie kompletnych wniosków o zmianę posiadanych decyzji odpadowych. Przyjęta w ubiegłym roku zmiana ustawy o odpadach wprowadziła szereg przepisów, których celem jest m.in. zapobieganie pożarom składowisk.

„Liczymy na to, że modyfikacja prawa w tym względzie wyeliminuje istniejące, czasami rażące nieprawidłowości. Z takimi właśnie mamy do czynienia w ostatnich latach”

– poinformował Dominik Bąk.

Tematyka odpadów, ich zagospodarowania, systemów recyklingu i wymogów, jakie stoją przed właścicielami instalacji odpadowych, będzie jednym z punktów programu zbliżających się 31. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Na targach POL-ECO SYSTEM prezentowane są innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające ochronę środowiska i branżę komunalną, a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt szeroko rozumianej ekologii. Ekspozycję targową tworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej.

W tym roku targi POL-ECO SYSTEM zostaną poprzedzone wydarzeniami Dnia Informacyjno-Szkoleniowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który planowany jest na 8 października 2019 roku.

„Poważnie myślimy o wspieraniu projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Dominik Bąk.

„Opiera się ona na racjonalnym wykorzystaniu zasobów oraz ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. To trend, który chcielibyśmy rozwijać”.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędą się między 9 a 11 października 2019 roku w Poznaniu.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.