°C

Senat upamiętnił 80. rocznicę wybuchu wojny

fot. Wikipedia (By Hans Sönnke - Jerzy Piorkowski (1957) Miasto Nieujarzmione, Warszawa: Iskry, ss. 8 no ISBNGłówny Zarząd Polityczny WP (1960) Z Dziejów Wojny Wyzwoleńczej Narodu Polskiego 1939-1945, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Senat upamiętnił 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i uczcił pamięć jej ofiar. Senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. W dokumencie przypomniano, że 1 września 1939 roku o 4.40 Niemcy zaatakowały Wieluń - miasto na zachodniej granicy przedwojennej Polski. Kilka minut później niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał polską placówkę wojskową w Gdańsku na Westerplatte. "Wydarzenia te rozpoczęły atak nazistowskich Niemiec na Polskę, a tym samym II wojnę światową" - napisano.

Tekst uchwały przedstawił senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn. Jak mówił, była to „największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945, w Europie do 8 maja 1945. Przypomniał, że działania wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. „W wojnie uczestniczyło ponad 1,5 miliarda ludzi, w tym ponad 100 milionów ludzi z bronią w ręku. Według różnych szacunków zginęło w niej co najmniej 60 milionów ludzi” – mówił senator. 

W uchwale podkreślono, że „Polska była krajem, w którym skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr kultury oraz w strukturze społecznej była ogromna”. Senator Żaryn powiedział, że mieszkańcy naszego kraju „poddani zostali licznym represjom takim, jak: egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia”. Dodał, że miały one miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego, który 17 września 1939 roku zaatakował Polskę od wschodu. „Na terytorium Polski okupowanym przez Niemców działały obozy koncentracyjne – miejsca, w których na niespotykaną wcześniej skalę dokonywano masowej eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego, ale również Polaków oraz wielu innych narodów” – powiedział.
W uchwale przypomniano też, że „Polacy walczyli z wrogiem w obronie granic swojej Ojczyzny, ale też na wielu frontach wojny, m.in. na terytorium ZSRR, w Afryce, na licznych frontach europejskich”. Podkreślono, że podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji Polacy budowali struktury Państwa Podziemnego oraz chwytali za broń, aby wyzwolić się od najeźdźców. „W pamięci pokoleń, jako symbol polskiego dążenia do wolności, pozostanie Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku” – czytamy w uchwale. 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.