°C

Kościół obchodzi święto Wniebowzięcia NMP

ROKITNO
 

Święto Wniebowzięcia NMP przypomina nam ciągle o celu naszej chrześcijańskiej drogi. Maryja, wzięta z ciałem i duszą do nieba, pokazuje nam cel, do którego jest przeznaczony każdy z nas w swoim człowieczeństwie" – podkreślił w rozmowie z PAP prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Maryja, wzięta z ciałem i duszą do nieba, ukazuje, że każdy z nas, odrodzony z wody i Ducha Świętego na życie wieczne w sakramencie chrztu świętego, jest w drodze do wieczności. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby żyć z Bogiem na wieki. I dlatego święto Wniebowzięcia NMP pozwala nam patrzeć w górę i odpowiadać na to pytanie, które kiedyś – jak czytamy w Dziejach Apostolskich – postawili aniołowie uczniom po Wniebowstąpieniu Jezusa, +dlaczego stoicie i patrzycie się w niebo?+” – powiedział prymas.

Dodał, że wpatrujemy się w niebo, bo tam „jest Chrystus zmartwychwstały, jest tam Jego Matka Wniebowzięta i to jest cel naszej ziemskiej wędrówki, naszej ziemskiej pielgrzymki”. „I dlatego też jesteśmy ludźmi, którzy w abstrakcyjny sposób żyją, patrząc tylko w perspektywę nieba. Ale droga do nieba jest dla nas czymś konkretnym, gdy żyjemy w sposób dobry, mądry, roztropny, poprzez różne wybory, które podejmujemy tutaj na ziemi, poprzez nasze zaangażowanie, poprzez realizację przykazania miłości Boga i bliźniego” – wyjaśnił w rozmowie z PAP abp Polak.

Zaznaczył jednocześnie, że nasza pielgrzymka do domu Ojca powinna odbywać się „nie w bezczynności, nie w próżnym wpatrywaniu się w niebo, nie w marzeniach, ale w pełnym zaangażowaniu się, w postawie, która dla każdej i każdego z nas jest drogą do nieba”.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP – jak podkreślił prymas – przypomina nam przede wszystkim, jaki jest sens i cel ludzkiego życia, do czego wszystkie nasze zabiegi, troski i zmagania zmierzają, a zmierzają one do Boga.

„Jesteśmy w drodze. Czcząc Maryję, doświadczamy, że niebo nie jest rzeczywistością w chmurach, ale że do nieba idzie się przez ziemię, tak jak Maryja, z pełnym zaangażowaniem w życie, które Bóg nam dał tutaj na ziemi – powiedział prymas.

Obchodzone 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. W polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej. Tego dnia katolicy są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii.

Dogmat o Wniebowzięciu NMP konstytucją apostolską „Munificentissimus Deus” 1 listopada 1950 r. ogłosił papież Pius XII: „(…) powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”.

Orzeczenie to wypowiedział Ojciec Święty uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1,6 tys. biskupów i tłumów wiernych.

Do ogłoszenia dogmatu miało dojść wcześniej, w czasie Soboru Watykańskiego I (1869-1870), ale jego obrady przerwano z powodu wybuchu wojny prusko-francuskiej w 1870 r.

Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Powstało osiem zakonów pod tym wezwaniem.

Święto ku czci Maryi wziętej do nieba obchodzone było już w pierwszych wiekach pod nazwą Zaśnięcia Maryi, potem zastąpiono je Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny. Około VI w. w Konstantynopolu obchody święta ustalono na 15 sierpnia. Kościoły wschodnie, zachowujące kalendarz starego stylu (juliański), obchodzą je 13 dni później, czyli 28 sierpnia.

W Jerozolimie obchody święta odbywały się w kościele w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się grób, z którego – jak głoszono – Maryja została wzięta do nieba.

Wśród teologów nie było przez wieki zgodności, czy Maryja została wzięta do nieba za życia, czy po śmierci. Dlatego też często używano sformułowania „zaśnięcie”. W Kościele Wschodnim do dziś święto to jest nazywane Zaśnięciem albo Odpocznieniem, podczas gdy na Zachodzie mówi się o Przejściu albo Wniebowzięciu.

Pius XII, ogłaszając dogmat, nie rozstrzygnął sporu, używając sformułowania „po zakończeniu ziemskiego życia”. Dopiero Jan Paweł II w katechezie 25 czerwca 1997 r. postawił pytanie: „czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci?”. I odpowiedział, że tak, bo choć śmierć według Biblii jest karą za grzech, a Maryja została zachowana od grzechu, to jednak „z chwilą gdy Chrystus umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki”.

Według tradycji Zaśnięcie NMP mogło się dokonać ok. 45 r. na Górze Syjon, gdzie od IV w. istnieje bazylika (kilkakrotnie burzona i odbudowywana) utożsamiana z Wieczernikiem i miejscem zaśnięcia. Według innych źródeł św. Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu i tam miała Ona zakończyć swe ziemskie życie.

W Kościele katolickim dni poprzedzające uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny są tradycyjnie okresem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a u unitów i prawosławnych święto Zaśnięcia Maryi poprzedza 14-dniowy post.

W tradycji ludowej święto 15 sierpnia jest dziękczynieniem za zebrane plony. Tego dnia przynosi się do kościoła do poświęcenia bukiety złożone ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i ziół. Wokół święta powstało w kulturze polskiej wiele zwyczajów związanych z poświęconymi w ten dzień wiankami uplecionymi ze świeżych ziół, które miały zabezpieczać przed wieloma chorobami.

Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, decyzją komunistycznych władz, przestał być dniem wolnym od pracy w 1955 r. W maju 1989 r. Sejm przywrócił dzień ustawowo wolny od pracy.

Największe uroczystości w dniu święta, z udziałem przedstawicieli parlamentu i episkopatu Polski i licznych pielgrzymów, odbywają się na Jasnej Górze w Częstochowie. Ich najważniejszym punktem będzie suma pontyfikalna, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi abp Jan Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

15 sierpnia jest także rocznicą Cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Wojska Polskiego nad Sowietami w 1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym dniu w latach 1923-1947 i ponownie od 1992 r. Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.

Komentuj odpowiedzialnie! Odnoś się do treści informacji, nie obrażaj rozmówców, nie używaj słów niecenzuralnych. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy naruszających te zasady. Administratorem Twoich komentarzy jest Facebook, który może stosować do nich także "Zasady społeczności Facebooka".

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające linki nie są publikowane.Skomentuj przez Facebooka

Polub naszą stronę na Facebooku