°C

Uprawnienia osób represjonowanych muszą być respektowane

fot. Zbigniew Bodnar

Osoby zaliczone do działaczy antykomunistycznych, represjonowane i więzione w czasach PRL, mają określone uprawnienia m.in. korzystania - w pierwszej kolejności - z placówek zdrowia, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W praktyce nie zawsze tak bywa, niektóre placówki zdrowia twierdzą, że nie wiedziały o takich uprawnieniach, brak jest także wywieszonej informacji. Do członków Rady Konsultacyjnej działającej przy wojewodzie lubuskim, docierają czasami takie sygnały. Osoby represjonowane, więzione, działacze antykomunistyczni pytają wprost, czy takie uprawnienia są, czy też ich nie ma. Wątpliwości rozwiewa Marek Budniak pełnomocnik wojewody Lubuskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.