°C

U wojewody o groźnej bakterii

redakcja gorzowska

Szpital w Zielonej Górze jest jedyną placówką w województwie, w której stwierdzono potwierdzone przypadki bakterii New Delhi u hospitalizowanych pacjentów. W trosce o bezpieczeństwo Lubuszan wojewoda lubuski podjął działania nadzorujące.

Jak zapowiedział wicewojewoda Wojciech Perczak, powstanie stały zespół, złożony ze specjalistów z dziedziny m.in. epidemiologii.

Niezwłocznie po tym, jak 26 lipca otrzymaliśmy informacje o potwierdzonych przypadkach wystąpienia bakterii, przekazaliśmy je do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który ma plan działania w razie wystąpienia epidemii – powiedziała Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W zielonogórskim szpitalu po kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, ale jakie konkretnie – podczas dzisiejszej konferencji prasowej nie chciano jeszcze powiedzieć.

Zgodnie z prawem szpitalom można procedury zarekomendować, ale nie można ich narzucić. Wiele lecznic nie jest w stanie ich wdrożyć i to z wielu powodów – wyjaśnia Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dorota Konaszczuk.

Obecnie w zielonogórskim szpitalu potwierdzono 6 przypadków zarażenia bakterią New Delhi. U kolejnych 10 osób występuje takie podejrzenie. W placówce badani są także pozostali pacjenci, którzy z tymi zarażonymi mogli mieć kontakt.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.