°C

Umowa paradyska 20 lat później

fot. Janusz Życzkowski

Sygnatariusze tzw. umowy paradyskiej spotkali się w Paradyżu. 20 lat po podpisaniu dokumentu, który stał u podstaw powstania województwa lubuskiego, rozmawiali o kondycji regionu.

Debata odbywa się w siedzibie diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Przybyli byli i obecni parlamentarzyści, samorządowcy i działacze społeczni. Rozmawialiśmy z uczestnikami spotkania:

Elżbieta Płonka (20 lat temu senator AWS)

Andrzej Brachmański (20 lat temu poseł SLD)

Czesław Fiedorowicz (20 lat temu poseł UW) i Maciej Jankowski (wówczas poseł AWS)

Józef Zych (20 lat temu poseł AWS) i bp Adam Dyczkowski (wówczas ordynariusz zielonogórsko-gorzowski)

Dzisiejsze spotkanie ma zakończyć podpisanie deklaracji, której treść zamieszczamy poniżej:

Spotykamy się dziś w Paradyżu, 20 lat od podpisania „Umowy paradyskiej”, bez której nie powstałoby Województwo Lubuskie.

Umowa ta – parlamentarzystów województw Gorzowskiego i Zielonogórskiego, stała się symbolem porozumienia i odpowiedzialności politycznej. Za nami 20 ważnych lat budowania tożsamości lubuskiej, wzmacniania więzi społecznych i potencjału rozwojowego. Lubuskie jest pozytywnie rozpoznawalne na samorządowej mapie Polski. Nasze województwo na miarę swoich możliwości wykorzystuje regionalną szansę silnej podmiotowości na pograniczu polsko – niemieckim. 

Powinnością parlamentarzystów Sejmu i Senatu tej i przyszłych kadencji jest ponadpolityczna współpraca, której celem jest oczekiwana przez Lubuszan poprawa warunków życia i partnerstwo wokół kluczowych projektów dla naszego regionu. Tak by rozpoznawalnym znakiem Lubuskiego była pragmatyczna zgoda zapoczątkowana przed 20 laty w Paradyżu. 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.