°C

Remont kolejnego odcinka ul. Śląskiej

FOT. UM GORZÓW

Drogowcy przygotowują się do kolejnego etapu przebudowy ulicy Śląskiej, na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Jasną, włącznie ze skrzyżowaniem.

W związku z tym – na ulicy Fabrycznej, na odcinku od ronda ks. Sadownika w kierunku ulicy Waryńskiego oraz na ulicy Waryńskiego – zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Ulica Fabryczna na odcinku od Waryńskiego do Wału Poprzecznego pozostanie dwukierunkowa.

Wprowadzony zostanie też objazd z ulicy Śląskiej do ulicy Waryńskiego przez ulice Budowlanych i Fabryczną. Ze względu na lokalizację przystanków autobusowych i miejsc postojowych dla autobusów oraz nową ich trasę, wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania po prawej stronie ulicy Fabrycznej oraz po lewej stronie ulicy Waryńskiego.

Na trasie objazdu autobusów wyznaczone zostaną przystanki zastępcze na Fabrycznej (zaraz za rondem ks. Sadownika oraz za skrzyżowaniem z Budowlanych), a także na Waryńskiego.

Z uwagi na zamknięte skrzyżowanie ulic Śląska – Jasna wykonana zostanie tymczasowa droga dojazdowa, umożliwiająca wjazd z Śląskiej w Jasną.

Dodatkowo prace będą odbywały się także na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Towarowej na ciągach pieszych po północnej stronie ulicy Śląskiej.

Planowane zmiany zostaną wprowadzone w najbliższy wtorek, 23 lipca.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.