°C

W Sejmie 500 plus dla niepełnosprawnych

Sejm ma się dziś zająć rządowym projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Projekt przewiduje, że dorosłe osoby niepełnosprawne będące w najtrudniejszej sytuacji otrzymają dodatek w wysokości 500 złotych. Świadczenie będzie przyznawane osobom, których dochód nie przekracza 1100 złotych.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział IAR, że projekt powinien zostać przyjęty na tym posiedzeniu Sejmu. Jak zaznaczył, rząd chce, by to rozwiązanie weszło w życie 1 października, więc tempo prac parlamentu musi być szybkie. „Zgodnie z kalendarzem sejmowym tych posiedzeń jest już bardzo mało, stąd to posiedzenie Sejmu jest ważne” – podkreślił Stanisław Szwed. 

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Rząd zabezpieczył na wypłatę świadczenia 3 miliardy złotych. Docelowa grupa, która będzie pobierać dodatek, została zaś oszacowana na 500 tysięcy osób. 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.