°C

Prosty język w urzędzie

fot. MIiR

Lubuski Urząd Wojewódzki to 17 instytucja, która przystąpiła do porozumienia na rzecz prostej komunikacji. Podpisanie deklaracji odbyło się dziś w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podpisali ją Robert Bartold z ministerstwa oraz Roman Sondej, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podpisanie deklaracji oznacza, że instytucje przystępujące do porozumienia zobowiązują się do propagowania idei prostego języka w swoich instytucjach, ale też wśród osób, z którymi współpracują. To także wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz chęć tworzenia standardów językowych i zachęcanie pracowników do ich stosowania. Deklaracja ma na celu nie tylko wprowadzić rozwiązania, które mają ułatwić odbiór komunikatów to także podejmowanie próby uwrażliwienia pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia.

Do tej pory deklarację stosowania prostego języka podpisali przedstawiciele:

– Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (inicjator porozumienia),

– Szefa Służby Cywilnej (od 3 października 2018 r.),

– Ministerstwa Energii (od 3 października 2018 r.),

– Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (od 3 października 2018 r.),

– Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (od 3 października 2018 r.),

– Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (od 3 października 2018 r.),

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (od 3 października 2018 r.),

– Polskiej Agencji Prasowej (od 3 października 2018 r.),

– Lubelskiej Fundacji Rozwoju (od 3 października 2018 r.),

– Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie (od 3 października 2018 r.),

– Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 10 stycznia 2019 r.),

– Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (od 13 marca 2019 r.),

– Ministerstwo Środowiska (od 14 maja 2019 r.),

– Powszechny Zakładu Ubezpieczeń (od 31 maja 2019 r.),

– Urzędu Miasta Kalisza (od 31 maja 2019 r.),

– Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (od 31 maja 2019 r.),

– Lubuski Urząd Wojewódzki (od 24 czerwca 2019 r.).

Inicjatorem deklaracji na rzecz prostego języka jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.