°C

M. Morawiecki o suwerenności gospodarczej Polski

Mateusz Morawiecki podkreśla szczególną rolę i znaczenie suwerenności gospodarczej Polski. Premier bierze udział w Kongresie 100 lat Polskiej Gospodarki zorganizowanym w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szef rządu tłumaczył, że tak ważna obecnie suwerenność gospodarcza naszego kraju nie polega na tworzeniu barier protekcjonistycznych, ale na dostosowywaniu kierunku rozwoju gospodarczego do możliwości, niesionego bagażu doświadczeń historycznych, perspektyw i do aspiracji na kolejne dekady. „Tak rozumiemy tę suwerenność w 100-lecie odzyskania niepodległości”- podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier wyjaśnił, że jest ona „mechanizmem polityki gospodarczej państwa skorelowanym z aspiracjami społeczeństwa, zwłaszcza przedsiębiorców”. „Pozwala najlepiej ukształtować mieszankę gospodarczo-polityczno-społeczną, tak, by wzrost w przyszłości opowiadał naszym ambicjom” – mówił Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że Polska musi łączyć suwerenność gospodarczą z pełnym uczestnictwem w globalnej gospodarce. Zachęcał, by Polska korzystała z dobrodziejstw tzw. Gospodarki 4.0.
Szef rządu przypomniał, że nasz kraj nie miał możliwości uczestniczyć w rewolucji technicznej, technologicznej i przemysłowych, które zachodziły w ciągu dwóch ostatnich stuleci. „Uczestnictwo w tej czwartej, zachodzącej obecnie rewolucji – cyfrowej, informatycznej, robotyzacyjnej, w dużym stopniu redefiniującej wszystkie sektory funkcjonujące w polskiej gospodarce narodowej i gospodarce światowej, jest dla nas ogromną szansą” – mówił Mateusz Morawiecki.

Tematem Kongresu 100 lat Polskiej Gospodarki są osiągnięcia rodzimych przedsiębiorców w minionych epokach: II RP, PRL i III RP. Dyskusje w panelach koncentrują się także na wyzwaniach, które stoją obecnie przed biznesem i polityką gospodarczą kraju oraz tych, które pojawią się w najbliższych latach.

W wydarzeniu udział biorą m.in. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, minister finansów Teresa Czerwińska, minister edukacji Anna Zalewska, rzecznik rządu, minister Joanna Kopcińska, Marek Suski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, oraz Jacek Fotek, wiceprezes GPW.

List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał jego doradca Cezary Kochalski.
Kongres 100 lat Polskiej Gospodarki wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizatorem wydarzenia jest dziennik „Rzeczpospolita” oraz Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.