°C

Za śmieci zapłacimy więcej

fot. RG

Od 1 stycznia wchodzą podwyżki za odbiór naszych śmieci. Decyzję w tej sprawie podjęło zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG6 podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia.

Mówi dyrektor biura związku Celowego Gmin Katarzyna Szczepańska:

Większe pieniądze, jakie wpłyną do biura pozwolą także na realizacje planowanych już wcześniej inwestycji, takich jak choćby zakup półpodziemnych pojemników na odpady:

Kupno podziemnych pojemników biuro MG6 planuje na przyszły rok.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.