°C

Średniowieczny Lansberg na fotografiach H. J. Kustosza

fot:Henryk Jan Kustosz

Średniowieczne miasto pod współczesnym dobrze nam znanym Gorzowem sfotografował architekt, projektant, badacz zabytków architektury Henryk Jan Kustosz, który podczas badań średniowiecznej bramy Santockiej zdecydował się zejść głęboko w podziemia.

Na swoim profilu na Facebooku załączył kilka zdjęć pokazujących relikty barku płd. i płn. średniowiecznej szyi bramnej będącej elementem przedbramia bramy Santockiej.

Zdjęcia opisał w ten sposób: „Szczęśliwie, relikty te zachowały się jeszcze w XIX-w. kanale odwadniającym, wybudowanym w miejscu wcześniejszej średniowiecznej fosy, która przepływała pod szyją niemal przy samej głównej wieży bramnej.
Jak widać, zachował się jeszcze ostrołucznie zamknięty otwór w płd. barku szyi, przez który w średniowieczu przepływała fosa. Napędzała ona jednocześnie koło młyńskie krzyżackiego młyna, tzw. fosnego, usytuowanego tuż za murami miejskimi kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku Warty /róg obecnej ul. Obotryckiej i Herberta/”.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.