°C

Ścieżka wzdłuż Kłodawki coraz bliżej

Fot. Daniel Adamski

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki- przypomina magistrat na swojej stronie internetowej. Trasa będzie biec od ujścia Kłodawki do Warty aż do ulicy Chodkiewicza.

Przebiegać będzie m.in. przez Park Róż, gdzie specjalnie na jej potrzeby budowana jest jedna z pięciu kładek nad rzeczką. Wzdłuż trasy modernizowane są skwery, powstają nowe place zabaw i urządzenia do ćwiczeń pod chmurką. Ustawione zostaną ławki, stojaki na rowery.

W ramach projektu zostaną zagospodarowane dwa podwórka – przy ul. Łokietka i Garbary. To drugie jest już prawie gotowe. Budowa ścieżki jest jednym z przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+. Miasto je realizuje wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.