°C

Patronat WSB nad Zespołem Szkół Ekonomicznych w Gorzowie

arch. RZ

Podczas ostatnich Targów Edukacyjnych w Gorzowie, Wyższa Szkoła Biznesu - przy współudziale prezydenta miasta - podpisała list intencyjny z Zespołem Szkół Ekonomicznych o objęciu - jednej z klas - patronatem przez WSB.

WSB udostępni swoją bibliotekę, oraz zapewni szkole wykłady specjalistów z zakresu rachunkowości. W nowym roku szkolnym, Zespół Szkół  Ekonomicznych  w Gorzowie bowiem,  utworzy nową klasę – kierunek kształcenia: „Technik Rachunkowości” – mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Anna Czekirda:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.