°C

Nie pozwólmy zamarznąć bezdomnym

fot. Lubuska policja

Towarzystwo Pomocy Bliźniemu im. Brata Alberta w Gorzowie jest przygotowane na niesienie pomocy bezdomnym przez cały rok. Zimą jest to szczególnie ważne.

Towarzystwo prowadzi noclegownię przy ul. Strażackiej i Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym. – O ile w noclegowni – o blisko 40 miejscach – obowiązuje absolutna trzeźwość, o tyle w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym – dysponującym blisko 30 miejscami – przyjmowani są wszyscy bezdomni, którzy chcą z ośrodka skorzystać – mówi prezes Towarzystwa Pomocy Bliźniemu, Stanisław Żytkowski:

W Gorzowie jest blisko 170 miejsc clegowych dla osób potrzebujących pomocy.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.