°C

Mieszkańcy pytają o remont Górczyńskiej

www.google.com/maps

Mieszkańcy pytają o plany miasta dotyczące remontu ulicy Górczyńskiej. Jeden z naszych słuchaczy pisze, że Górczyńska po prostu woła o remont. Podobnie zresztą jak ulica Piłsudskiego. Słuchacz wskazuje, że na obu drogach pełno pęknięć i dziur. Jego zdaniem 20- letnia Górczyńska i Piłsudskiego to obecnie najbardziej zniszczone dwujezdniowe arterie w mieście. Co na to magistrat?

Kompleksowe remonty obu ulic są planowane przy okazji dużego zadania jakim ma być poprowadzenie na Górczyn nowej linii tramwajowej – mówi dyrektor wydziału dróg Zdzisław Plis:

Wcześniej ma być wyremontowana ulica Kombatantów :

Poprowadzenie nowej linii tramwajowej na Górczyn według wstępnych planów ma się rozpocząć w 2019 i zakończyć 2021.

Jedna odpowiedź do “Mieszkańcy pytają o remont Górczyńskiej”

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.