°C

Jak podbić świat swoimi pomysłami?

fot. A.Dobosiewicz

„Młoda Kariera – czyli jak podbić świat swoimi pomysłami” - takie hasło przyświecało spotkaniom z młodzieżą, które odbywały się w 12 lubuskich miastach.

Młodzi ludzie uczestniczyli w wykładach i warsztatach. Dziś w Gorzowie podsumowano kilkumiesięczny projekt. Z zaangażowania młodych Lubuszan zadowolona jest koordynatorka warsztatów Karolina Rudy.

W spotkaniach uczestniczyło 350 młodych mieszkańców naszego regionu.

Projekt Lubuska Akademia Młodego Lidera realizowany był w ramach programu Młodzi On-Life samorządu województwa lubuskiego. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie podejmować działania w ramach lokalnej społeczności, jak budować zespół, jak wejść i poruszać się na rynku pracy, w jaki sposób podnosić kwalifikacje i umiejętności związane ze ścieżką kariery.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.