°C

Gorzowscy uczniowie ze stypendiami od marszałek

redakcja informacji

Już po raz 14. Marszałek Województwa Lubuskiego wyróżniła młodych, wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu. Nagrody to stypendia.

W tym roku stypendyści przez 6 miesięcy będą otrzymywać po 350 złotych. Wśród gorzowskich stypendystów naukowych mamy Jakuba Bednarza, Pawła Lisa i Krzysztofa Witkowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz Jędrzeja Machtyla z Zespołu Szkół Nr 2. Stypendium twórcze otrzymała Katarzyna Świderska z Zespołu Szkół Odzieżowych, a artystyczne – Lena Juszkiewicz ze Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.