°C

Gorzów i jego mieszkańcy w statystykach USC

Zdj. E.Kobelak

Hania , Zuzanna , Julia i Zofia - to najpopularniejsze w Gorzowie imiona, nadawane nowo narodzonym dziewczynkom w ubiegłym roku. Wśród chłopców: Franciszek , Szymon, Antonii i Jakub. Utrzymuje się więc trend powrotu do tradycyjnych polskich imion. Ale zdarzają się też także takie imiona jak:Inka, Gregori, Yeva czy Margerita.

W minionym roku w gorzowskim USC wydano 1645 aktów urodzenia. Wśród nowo narodzonych przeważają chłopcy. Duża grupa, to dzieci ze związków pozamałżeńskich- mówi Mirosława Winnicka, kierownik USC w Gorzowie:

 

W ubiegłym roku urząd wydał 540 aktów małżeństw. 42 procent to akty małżeństw wyznaniowych. Coraz częściej mieszkańcy decydują się na zawieranie małżeństw z cudzoziemcami, między innymi z obywatelami Wenezueli, Brazylii, Malezji czy Chin. Coraz częstsze są także pary, gdzie to kobiety są starsze od  mężczyzn i to nawet o kilkadziesiąt lat.

Ubiegły rok to nadal utrzymujący się wysoki wskaźnik rozwodów. Gorzowski USC zarejestrował ich aż 297, choć – jak podkreśla kierownik Winnicka – w grupie tej są nie tylko mieszkańcy Gorzowa, ale i okolicznych gmin i miast. Wciąż także dużą grupę stanowią osoby, które w wyznaczonym dniu nie zjawiają się na uroczystości.

 

Ubiegły rok to wzrost ślubów udzielanych poza urzędem. Coraz częściej ceremonia odbywa się w domu, szpitalu czy nawet zakładzie karnym. Z ubiegłorocznych danych wynika także, że coraz częściej to mężczyźni przyjmują nazwisko swojej żony, bądź para decyduje się na nazwisko dwuczłonowe.

 

W Gorzowie mieszka 17 osób, które ukończyły 100 lat. W grupie tej prym wiodą kobiety. Najstarsza skończy w tym roku 106 lat.  Ponad 100 lat dożyło zaledwie dwóch panów.

Łącznie w Gorzowie mamy ponad 32 tysiące seniorów. 

 

 

 

2 odpowiedzi na “Gorzów i jego mieszkańcy w statystykach USC”

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.