°C

35. lat RMN w Gorzowie

archiwum domowe: Zbigniew Bodnar

Ruch Młodzieży Niezależnej RMN powstał w Gorzowie Wielkopolskim w 1983 roku w miejsce rozbitego w 1982 roku Młodzieżowego Ruchu Oporu MRO.

Nazwa została zmieniona dla celów konspiracyjnych celem uniknięcia aresztowań działaczy zatrzymywanych i skazanych wcześniej przez sądy wojskowe z Dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego. 15 grudnia – w 35 rocznicę powstania – w Gorzowie organizowane są obchody rocznicowe, połączone z wręczeniem – byłym działaczom RMN – odznaczeń państwowych.

W latach 80-tych, w RMN w Gorzowie i jego filiach w Międzyrzeczu, Sulechowie, działało blisko 300 – przede wszystkim – uczniów szkół średnich i podstawowych. Przez cały okres swojej działalności RMN wydawał bez przerwy biuletyn informacyjny „Szaniec”. Początkowo działacze prowadzili typową działalność podziemną tj. druk i kolportaż prasy niezależnej, malowania na murach, nadawania audycji Podziemnego Radia „Solidarność”, samokształcenia młodzieży. Z czasem cele działań RMN zostały zdefiniowane szerzej i zostały określone jako walka o całkowicie niepodległe i suwerenne Państwo Polskie.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. Rozgłośnia nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy, a w sprawach spornych może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie uprawnionym organom.